Thứ Tư 03/06/2015 -- 06:29:12 CH

Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Trung tâm Thông tin kinh tế

Thứ Tư 12/03/2014

 

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Thân Đức Hưởng, Giám đốc Trung tâm Thông tin Kinh tế nêu những kết quả đạt được trong năm 2013 và kế hoạch công tác năm 2014. Theo đó, qua một năm hoạt động tuy còn nhiều khó khăn về nhân sự, cơ sở vật chất và nguồn lực nhưng Trung tâm đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ theo chức năng Lãnh đạo Ban giao .

 

Trong năm qua, Trung tâm Thông tin Kinh tế đã thực hiện tốt các nhiệm vụ như thu thập, xử lý, cung cấp và lưu trữ thông tin phục vụ yêu cầu công tác của Ban Kinh tế Trung ương; Tổ chức thực hiện hoạt động tuyên truyền và phổ biến thông tin, xuất bản Bản tin Kinh tế và các ấn phẩm của Ban; xây dựng, duy trì và vận hành hoạt động của Trang thông tin điện tử tổng hợp Ban Kinh tế Trung ương; Tổ chức, quản lý và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Ban: Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong khai thác, xử lý và cung cấp thông tin về kinh tế - xã hội; Xây dựng, quản lý, vận hành hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của Ban, đảm bảo bí mật và an toàn dữ liệu; tổ chức kết nối, khai thác Internet, kết nối với mạng thông tin diện rộng của Đảng và các cơ quan có liên quan; Chủ trì hoặc hợp tác phát triển, tích hợp các phần mềm ứng dụng, các hệ thống quản lý thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ khai thác thông tin của Ban; Đảm bảo kỹ thuật cho việc thu thập, xử lý, cung cấp thông tin trong mạng máy tính của Ban.

 

Bên cạnh đó, Trung tâm còn tham gia  nhiệm vụ quản lý hành chính hoạt động nghiên cứu khoa học: Xây dựng, tổng hợp kế hoạch hoạt động khoa học dài hạn và hằng năm để trình Lãnh đạo Ban; Giúp Hội đồng khoa học cơ quan trong theo dõi, đôn đốc thực hiện các đề tài, đề án khoa học của Ban; Tổ chức đăng ký, lưu giữ phục vụ khai thác các kết quả nghiên cứu khoa học của Ban; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Ban trong việc nghiên cứu khoa học…

 

 

Trưởng ban Kinh tế Trung ương GS.TS Vương Đình Huệ nhấn nút khai trương

Trang thông tin điện tử của Ban Kinh tế Trung ương 

 

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhận định, việc sớm thành lập Trung tâm Thông tin kinh tế ngay khi tái thành lập Ban Kinh tế Trung ương là rất trúng. Qua kết quả hoạt động của Trung tâm thời gian qua cho thấy rõ công tác thông tin, truyền thông các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về vấn đề kinh tế là rất cần thiết và quan trọng. Để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ được Lãnh đạo Ban giao, đồng chí Lê Vĩnh Tân đề nghị Trung tâm Thông tin Kinh tế nên có kết nối với hệ thống cộng tác viên (như các chuyên gia, các nhà nghiên cứu); phối kết hợp với các thông tin điện tử 63 tỉnh thành phố để truyền tải thông tin lên trang Thông tin của Ban nhằm cung cấp phong phú hơn nữa thông tin từ các tỉnh thành đến với Lãnh đạo Ban. Điều này rất quan trọng vì những thông tin từ địa phương chính là một kênh quan trọng để Lãnh đạo Ban cùng các vụ nghiên cứu tham khảo để đề xuất các chính sách kinh tế thích hợp với thực tiễn.

 

Tại buổi làm việc, GS,TS Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao báo cáo hoạt động thời gian qua của Trung tâm Kinh tế với sự tâm huyết của toàn thể lãnh đạo và cán bộ Trung tâm Thông tin kinh tế. Hoạt động của Trung tâm khá bài bản, mang tính chuyên nghiệp và, khoa học cao. Công tác điều hành, tổ chức thực hiện rất chặt chẽ: từ duy trì đều đặn giao ban hàng tuần có chất lượng, xây dựng đề án triển khai công việc rất hiệu quả. Điều chứng minh chính là các sản phẩm đầu ra rất tốt. Trang Thông tin điện tử tuy mới xây dựng nhưng cũng rất hiệu quả với tin bài cập nhật rất kịp thời. Bản tin, đặc san xuất bản cũng được nhiều người quan tâm. Một số ấn phẩm khác phục vụ Ban được đánh giá khá tốt. Đặc biệt là công tác truyền thông của Trung tâm đưa hình ảnh của Ban đến lãnh đạo Đảng và Nhà nước cũng như người dân rất kịp thời về lĩnh vực kinh tế.

 

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Trung tâm Thông tin Kinh tế 

 

Trưởng Ban Vương Đình Huệ nhấn mạnh, trước mắt Trung tâm cần hoàn thiện dự thảo chức năng nhiệm vụ của các phòng trình Lãnh đạo Ban phụ trách; dự thảo Quy chế hoàn thiện trình lãnh đạo Ban ban hành; rà soát, phân loại, kế hoạch đào tạo, quy hoạch, bồi dưỡng, sử dụng nguồn lực cán bộ hiện có trong thời gian trước mắt và lâu dài (đào tạo tại chỗ theo từng chức danh và công việc; xem xét xác định nhu cầu cử cán bộ đi tham dự các lớp học quản lý, chính trị, ngoại ngữ); quy hoạch cấp vụ, cấp phòng để đào tạo bồi dưỡng vào các vị trí cao hơn; rà soát lại xem cần ban hành văn bản gì khác thể chế hóa và quy chế hóa để công việc được thực hiện tốt hơn…

 

Về chức năng, nhiệm vụ trong thời gian trước mắt và dài hạn, Trưởng Ban đề nghị Trung tâm tiếp tục quán triệt và cụ thể hóa chức năng nhiệm vụ do Lãnh đạo Ban giao theo Quyết định số 124-QĐ/BKTTW tháng 10/2013; quán triệt 4 nhóm nhiệm vụ chính. Về thu thập, xử lý, cung cấp thông tin về kinh tế cho Lãnh đạo Ban cần phải thiết thực và bảo mật. Xây dựng đề án về cung cấp thông tin về những vấn đề Lãnh đạo Ban và các vụ nghiên cứu đang cần; chú trọng xây dựng các mối quan hệ bên ngoài: nên có làm việc, đặt vấn đề ký quy chế làm việc với các trung tâm thông tin của Văn phòng Quốc hội và Chính phủ; phải có quan hệ với các viện nghiên cứu chiến lược của các bộ, Trung tâm Thông tin kinh tế và dự báo quốc gia của Bộ Kế hoạch Đầu tư, Tổng Cục Thống kê, các trường đại học (các nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp bộ); xây dựng hệ thống cộng tác viên các tỉnh, thành; kết nối với trang thông tin điện tử 63 tỉnh, thành; kết nối với các văn phòng thành ủy, tỉnh ủy. Tập trung phản ánh thực tiễn cuộc sống rất là quan trọng. Trên cơ sở đó xây dựng hệ thống dữ liệu của Ban; dần dần số hóa thư viện của Ban…

 

Tin: Vân Khánh

Ảnh: Thanh Liêm 

Ý kiến độc giả

Mã bảo mật Tạo mã khác
Gửi ý kiến

Bình luận

  • «
  • »

TIN HOẠT ĐỘNG CỦA BAN

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Thứ Ba 02/06/2015

Ngày 02/6, tại trụ sở Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), đồng chí Phạm Xuân Đương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương và đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo Tập đoàn nhằm phục vụ cho công tác thẩm định Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 41-KL/TW về “Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025” và xây dựng Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035” trình Bộ Chính trị.

Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương làm việc với tỉnh Quảng Trị chuẩn bị cho Diễn đàn Kinh tế Quảng Trị 2015

Thứ Hai 01/06/2015

Sáng ngày 1-6-2015, tại trụ sở Ban Kinh tế Trung ương đã diễn ra cuộc họp chuẩn bị cho Diễn đàn kinh tế Quảng Trị 2015 - Kết nối Hành lang Kinh tế Đông - Tây.

TIẾN TỚI ĐH ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII

Lai Châu: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng

Thứ Sáu 29/05/2015 -- 10:29:55 SA

Thực hiện các văn bản của Trung ương về tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng, Tỉnh ủy Lai Châu đã kịp thời, nghiêm túc quán triệt, học tập Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của các ban đảng Trung ương, ban hành Kế hoạch, hướng dẫn về việc thực hiện Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII....

Đại hội Đảng cấp cơ sở ở Đà Nẵng: Báo cáo chính trị bám sát tình hình

Thứ Tư 27/05/2015 -- 11:44:49 SA

Đến nay, hơn 400/600 tổ chức cơ sở Đảng ở thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội thành công. Việc lựa chọn tổ chức cơ sở đảng tiến hành đại hội điểm được các đảng bộ trực thuộc Thành ủy Đà Nẵng chủ động thực hiện, với tiêu chí đưa ra chủ yếu là tổ chức trong sạch vững mạnh, nội bộ đoàn kết....

65 NĂM BAN KTTW

65 năm xây dựng và trưởng thành: thời kỳ 1951-1960

Thứ Sáu 29/05/2015 -- 03:11:05 CH

Trên bước đường 65 năm xây dựng và phát triển, các Ban Kinh tế Trung ương đã giúp cho Đảng và Nhà nước đề ra những quyết sách quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Kinhtetrunguong.vn xin lần lượt giới thiệu với độc giả những nỗ lực đóng góp đó của các Ban Kinh tế Trung ương qua các thời kỳ được phản ánh qua những chủ trương, chính sách lớn của Đảng về kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn phát triển của đất nước. ...

Năm mươi năm vì sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế

Thứ Ba 19/05/2015 -- 02:57:09 CH

Các Ban Kinh tế Trung ương đã liên tục bền bỉ hoạt động, phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, với một đội ngũ cán bộ không ngừng trưởng thành, được rèn luyện, thử thách trong quá trình đấu tranh cách mạng và xây dựng đất nước, phục vụ sự lãnh đạo về kinh tế - xã hội của Đảng. Kinhtetrunguong.vn xin trân trọng giới thiệu bài viết của Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị (Trưởng Ban Kinh tế Trung ương thời kỳ 2000-2006) về chặng đường 50 năm lịch sử của Ban Kinh tế Trung ương...

VẤN ĐỀ SỰ KIỆN

Trưởng Ban Kinh tế TW nhấn mạnh cần có chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp

Thứ Sáu 29/05/2015 -- 05:18:34 CH

Theo đồng chí Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, vấn đề đặc biệt quan tâm là liên kết trong sản xuất nông nghiệp, mà quan trọng nhất là liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân. Nơi nào nông dân có doanh nghiệp chống lưng thì vấn đề tiêu thụ ổn, bi kịch nông sản đổ thừa, đổ bỏ ít xảy ra....

Chuyên gia: Tỷ giá và tín dụng là hai thách thức lớn

Thứ Tư 27/05/2015 -- 10:24:10 SA

Tốc độ tăng trưởng kinh tế dù đã có sự cải thiện rõ nét hơn thời gian gần đây, nhưng vẫn đang tồn tại hai thách thức vĩ mô lớn, đó là chuyện biến động tỉ giá trong ngắn hạn từ nay đến cuối năm, và tín dụng cho sản xuất trong trung hạn, theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Thành....

TRUYỀN HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI

PHÓNG SỰ ẢNH